Ako si skoro a správne založiť manželstvosex, vzťahy a hranice

Kohabitácia áno, manželstvo nie ? II.časť

Kohabitácia áno, manželstvo nie ? II.časť

Ak trošku pouvažujete, vidíte v SZ bohoslužbe prehlboký symbol, kto môže byť súčasťou vášho tela a kto sa s ním môže intímne spájať a kedy.

  • Kňaz môže do chrámu vstúpiť až vtedy, ak prejde obeťou zmierenia, ktorá má mnoho teologických významov ale zabitie zvieraťa v SZ dobe, bolo v prvom rade symbolom ZMLUVY a vyjadrovalo aj následky, ak sa zmluva poruší. Manželstvo je zmluva, kňaz nesmel do chrámu vstúpiť, ak neprešiel obradom zmierenia (to je ZMLUVA) a úkonmi ktoré sú všetky symbolom posvätenia a vzťahu s Bohom !!!
  • Kňaz by mal mať zmocnenie a pomazanie ku službe v chráme. Pomazanie olejom je SZ úkon, ktorí zmocňuje k špecifickým veciam, väčšinou nad rámec ľudských schopností a má priami súvis s požehnaním Hospodinovým. To znamená, človek ktorý by mal byť vaším manželom musí mať ku vám “zmocnenie”, čiže dar, čiže musí vám rozumieť, hodiť sa ku vám + pomazanie olejom je medzi iným symbolom plnosti Ducha Svätého …
  • Kňazský Urím a Thumím (rozoznávať Božiu vôľu) Hlava rodiny MUSÍ cielene vyhľadávať Božiu vôľu a riadiť sa podľa nej.

Boh potom niekoľko krát vyhlasuje že Svätyňu ktorú v SZ postavili, nechá poškvrniť ako následok hriechu. To sa aj v dobe po páde kráľa Šalamúna stalo. Šalamúnov hriech bol podľa Nehemiáš 13,24 nasl. rasové mixy so ženami iných rás a národov + okultizmus + odvrátenie srdca od Boha k iným učeniam, ktoré ho robili prázdnejším a prázdnejším … čo umožnilo démonom vyplieniť Svätyňu svätých. Poškvrnenie Svätyne znamenalo jej ovládnutie démonickými pohanskými kultmi, ktoré Svätyňu vylúpili, čiže odniesli si vždy to nevzácnejšie k ich zvráteným potrebám, vždy ako trofej. Toto sa s vami stane, ak sa odvrátite od Boha svojím srdcom, (spávate pred manželstvom alebo mimo neho) démoni budú mať právo nad vaším životom, budú ho mať právo poškodzovať, lúpiť, okrádať a spôsobiť aby si vás mohli používať smerom akým budú chcieť …

Prečo sa mladí (kresťania) rozhodujú nerešpektovať Boha a žiť v smilstve – nechápem. Prosím, uvedomte si, ak nebudete rešpektovať poriadok daný pre vzťah “muž-žena” príde po čase reálne “k vylúpeniu chrámu”, čiže satan bude mať nárok na váš vzťah a to vždy skončí tak že sa po rokoch rozvediete. Vylúpenie chrámu je tiež symbolom vlády démonických mocností nad vami, (nezdar, finančné problémy, dlhy, choroby, zdravotné komplikácie s deťmi, neplodnosť, komplikácie pri sexe, konflikty vo vzťahu, rozvod atď., atď. satan je sadista a vaším smilstvom má na vás právo … ) Toto vždy vzniká, pokiaľ žijete v smilstve, ktorým kohabitácia je v prvom rade.

Čiže podstata problému je – bázeň pred Bohom. Určite nie to, že si “ešte mladý” (tridsiatnik nie je mladý, je to už stredný vek) a chceš si užiť (partiu blbcov od piva) a že by ťa nikto nemal súdiť. Boh je zákon a tvojím konaním sa odsudzuješ úplne automaticky …

Nuž, tak si teda užívaj :)) Tvoja mamka už kráča do tvojej detskej izby, na tácke ti nesie večeru 🙂

Share this post

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE